Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий” бе домакин на Еразъм + смесена интензивна програма „Активности на открито в планината. Безопаснoст и оказване на първа помощ” от 10 до 16 септември в град Троян. 

Академични партнори на програмата бяха университети от три държави. От Румъния това са Политехническият университет на Букурещ, Университетът на Крайова и Университетът „1 December 1918” в Алба Юлия, от Гърция това е „Democritus University of Thrace” в град Комотини, а от Косово „Universum College”. Партньори на програмата също бяха Община Троян, Националното училище за планински водачи СОУ „Васил Левски” в село Черни Осъм и Планинска спасителна служба – отряд град Троян.

Участие в програмата осъществиха 36 студенти и докторанти по физическо възпитание и спорт и кинезитерапия и 12 преподаватели. 

Целта на програмата бе да се изградят трайни знания и умения за безопасно провеждане на различни двигателни активности в планината, които включват ориентиране, катерене, трекинг, въжен тролей, GPS проследяване на движение на участниците, безопасност и оказване на първа помощ на пострадал в планината и културен обмен между участниците.

Заниманията се проведоха на открито в местности около град Троян, в природен парк Централен Балкан, в Национално училище за планински водачи СОУ „Васил Левски” в село Черни Осъм и на планинската база на ПСС – Бъзов дял, в близост до хижа Плевен.

Домакините от Великотърновския университет неслучайно се спират на град Троян и природен резерват Централен Балкан за провеждането на интензивната програма, тъй като Община Троян разполага с отлична туристическа инфраструктура (необходима за пребиваването и културния обмен на участниците), прекрасни природни дадености, богати традиции в провеждането на спортни мероприятния на открито и утвърдени специалисти в областта на планинарството и планинското спасяване.

Главни организатори от Великотърновския университет бяха доц. д-р Светослав Стефанов, доц. д-р Стефания Беломъжева-Димитрова, гл ас. д-р Милен Видиновски и ас. д-р Иван Сираков от катедра Теория и методика на физическото възпитание към Педагогическия факултет на Великотърновския университет с подкрепата на отдел Международно и вътрешно сътрудничество на университета. В дейностите по програмата активно участие взеха Теодора Малчева, учител в училището за планински водачи и планинските спасители Мартин Семерджиев и Момчил Кинов, също учители по практика в училището за планински водачи.

Успешно реализирана Еразъм+ смесена интензивна програма Активности на открито в планината. Безопаснoст и оказване на първа помощ от Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий  Успешно реализирана Еразъм+ смесена интензивна програма Активности на открито в планината. Безопаснoст и оказване на първа помощ от Великотърновският университет Св. св. Кирил и Методий