Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ организира втора международна седмица по програма Еразъм+ „Партньорства за сътрудничество на Балканите“ в периода 16-20 май 2022 г. Участват над 30 преподаватели и административен персонал от 15 университета в Румъния, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Полша и Латвия.

Седмицата беше посветена на успешни партньорски проекти на ВТУ, реализирани в сътрудничество в международни партньорства по програма Еразъм+ през изминалата година. През седмицата бяха представени проектите на Стопански факултет за обучение в предприемачески умения на студентите и подобряване на социалните услуги в социалните дейности, както и на Педагогически факултет за спортна анимация за деца. Участниците се включиха в международната конференция на Философски факултет „Eтика, наука и образование“ и посетиха изложба с добавена реалност на преподаватели от Факултета по изобразителни изкуства. Администраторите от международните отдели на университетите-участници обсъдиха и споделиха опит в реализирането на новите дейности по програма Еразъм+ за студенти и преподаватели. В сътрудничество с Община Велико Търново се представи културно-историческото наследство на региона - музеите на Арбанаси и лекция на гости на Община Велико Търново за опазване на културното наследство на хърватското село Арбанаси, намиращо се до град Задар. Програмата на седмицата може да видите тук.

Част от презентациите може да видите тук:

https://youtu.be/PLFJwfy4uSk - откриване

https://youtu.be/S1mCUKNd8Dc - презентации на пратньори

https://youtu.be/Csf8eAtZ2fA - презентации на Филологически факултет на ВТУ

https://youtu.be/Qk1oLu0a5k0 - презентации по проект за Арбанаси до Задар (съвместно с община Велико Търново)