Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

  • Еразъм харта за висше образование 2021-2027

Решения на Експертния консултативен съвет към отдел "Международно и вътрешно  сътрудничество":

Новини

Преподавателска мобилност в Албания
Приключиха обучителните дейности по проект
Проект „Дигитална раница-Моята България
Стартира новият програмен период за програма
Проекти на първите работни програми по РП „Хоризонт Европа“ 2021-2027