Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

  • Еразъм харта за висше образование 2021-2027

Решения на Експертния консултативен съвет към отдел "Международно и вътрешно  сътрудничество":

Новини

МЕЛЕС-БOT проектни дейности в рамките на конференция Eye on TAMK Тампере, 20. – 24.3.2023
Трета международна седмица по програма Еразъм+ „Партньорства за бъдещо сътрудничество“
Коледно парти  за студентите и практикантите от различни страни обучаващи се  по програма „Еразъм +“