Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

Новини

ОБЯВА
Министърът на образованието и науката изпрати поздравление за Еразъм+ седмицата във Великотърновския университет
Еразъм+ седмица „Български  училища  зад граница. Еразъм+ студентски практики“
Посещение в университета Ал-Мансура, Египет, по линия на Еразъм+
Великотърновският университет е в топ три на изпращащите институции по програма Еразъм+ от България