Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

Решения на Експертния консултативен съвет към отдел "Международно и вътрешно  сътрудничество":

Новини

Великотърновският университет получи висока оценка от Европейската комисия
Еразъм+ офисът на Великотърновския университет получи най-голямата оценка – наградата за качество по програма „Еразъм+“
EPSWRA - Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места
ОБЯВА - курсове по английски език
Устойчивост в развитието на международната дейност