Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

Решения на Експертния консултативен съвет към отдел "Международно и вътрешно  сътрудничество":

Новини

ОБЯВА - курсове по английски език
Устойчивост в развитието на международната дейност
ВТУ организира втора международна Еразъм+ седмица
На вниманието на всички преподаватели и служители
ОБЯВА