Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

Новини

ВТУ организира втора международна Еразъм+ седмица
На вниманието на всички преподаватели и служители
ОБЯВА
Приключи първата мобилност на обучаеми по проект „Овластяване на работещите в социалната сфера в малките населени места“
От