Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Нормативни документи

  • Правилник за дейността на отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

  • Декларация за Еразъм+ политика

  • Студентска харта Еразъм+

  • Стратегия за интернационализация

  • Еразъм харта за висше образование 2021-2027

Решения на Експертния консултативен съвет към отдел "Международно и вътрешно  сътрудничество":

Новини

Transnational project meeting  at “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Tarnovo, Bulgaria
Транснационална проектна среща във ВТУ „Св. Кирил и Методий”, България
2-ра международна Еразъм седмица 16-20 май 2022
ЕРАЗЪМ+ ПРАКТИКИ В ЕС ЗА ПЕРИОДА 1 ЮНИ 2022 – 30 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.