До Еразъм институционалния координатор
На Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

Заявление

за участие в мобилност по програма Еразъм+ с цел обучение

1. ПЕРСОНАЛНИ ДАННИ:

 

Име:

Презиме:

Фамилия:

 


 

Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Националност:

Мобилен телефон:

 


Постоянен адрес (по лична карта):

 

Улица, номер, блок, вх., ет., ап.:

Пощенски код:

Град:

 


 

E-mail адрес:

Пол:

 


2. ДАННИ ЗА УНИВЕРСИТЕТ:

 

Университет:

Факултет:

Специалност (както е изписана в уверението за студент):

 


 

Факултетен номер:

Курс на обучение:

Степен на обучение:

 3. КАНДИДАТСТВАМ ПО ПЪРВО ЖЕЛАНИЕ:

 

Държава (съгласно обявата):

Име на университет (съгласно обявата):

 


 

Област на знание (съгласно обявата):

 


 

Координатор на договора за ВТУ (съгласно обявата):

Работен език за мобилността:

 4. КАНДИДАТСТВАМ ПО ВТОРО ЖЕЛАНИЕ (не е задължително):

 

Държава (съгласно обявата):

Име на университет (съгласно обявата):

 


 

Област знание (съгласно обявата):

 


 

Координатор на договора за ВТУ (съгласно обявата):

Работен език за мобилността:

 5. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО:

 

Име, фамилия:

Телефон:

 


6. ПРИЛАГАМ:

 

Прилагам:

 
7. Не съм уеб робот/бот:

 

Въведете символите от картинката:

 Важно! Разгледайте внимателно това, което сте попълнили, преди да генерирате заявлението за участие в мобилност по програма Еразъм+. След натискането на зеления бутон 'ГЕНЕРИРАЙ ЗАЯВЛЕНИЕТО' няма да може да променяте нищо по него.

Уважаеми студенти, след като изберете бутона 'ГЕНЕРИРАЙ ЗАЯВЛЕНИЕТО' ще Ви се отвори попълнено заявлението, което ще трябва да принтирате, подпишете и занесете лично в офиса на Еразъм+.