SI Slovene:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ
SI Slovene      

SI KOPER03

2021

University of Primorska Пенка Кънева 011 Education, Teacher Training

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Николай Проданов 38 Law

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Катя Симеонова 14 Teacher Training

SI MARIBOR01

2021

University of Maribor

Милена Бръчкова

Людмила Иванова

311 Psychology

222 Languages