SI Slovene:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ СТЕПЕН ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИКА КРАЕН СРОК КАНДИДАТСТВАНЕ - СТУДЕНТИ
SI Slovene              

SI KOPER03

2021

University of Primorska Пенка Кънева 011 Education, Teacher Training Б/М/Д 2/12 -

15.06.

15.11.

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Николай Проданов 38 Law М/Д 2/12 -

15.05.

15.11.

SI LJUBLJA01

2021

University of Ljubljana Катя Симеонова 14 Teacher Training Б/М 2/10 -

15.05.

15.11.

SI MARIBOR01

2021

University of Maribor

Милена Бръчкова

Людмила Иванова

311 Psychology

222 Languages

Б/М

Б/М/Д

1/6

1/6

-

1.07.

1.12.