IS Island:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ СТЕПЕН ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИКА КРАЕН СРОК КАНДИДАТСТВАНЕ - СТУДЕНТИ
IS Island бр.студенти/бр. месеци бр.студен-ти/бр. месеци

IS REYKJAV01

2021

University of Island Ивелин Иванов 0222 History Д 1/6

15.04-nomination

1.05-application

15.09.-nomination

1.10.-application