FI Finland

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ СТЕПЕН ОБУЧЕНИЕ ПРАКТИКА КРАЕН СРОК КАНДИДАТСТВАНЕ - СТУДЕНТИ
FI Finland бр.студенти/бр. месеци бр.студен-ти/бр. месеци

SF TAMPERE06

2018

Tampere University of Applied Sciences

Ваня Цонкова

Цветанка Трифонова

041 Business administration

0612 Database

0613 Software

Б

2/10

1/5

1/5

-

15.05.

31.10.

SF VANTAA05

2021

Laurea University of Applied Sciences

Милена Йоргова

Венета Христова

092 Welfare

041 Business and administration

Б

Б

2/10

2/10

-

-

1.05.Nomination

15.05Application

15.10 Nomination

30.10Application