SK Slovakia:

Еразъм код /

Година на изтичане на Еразъм договора

Университет Академичен координатор Направление

ПРЕПОДАВАНЕ

Брой препода-

ватели/

бой дни

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

Брой служители / дни

SK Slovakia          

SK BANSKA01

2021

Matej Bel University in Banska Bysrica Даниела Константинова 222 Languages 4/28 tbd

SK BRATISL02

2021

Comenius University in Bratislava Ценка Иванова 222 Languages 1/7 1/7

SK BRATISL02

2021

Comenius University in Bratislava Димитър Димитров 0222 History and Archaeology 2/14 -

SK KOSICE 01

2021

University in Kosice Даниела Константинова 023 Languages and Philological Sciences 2/10 1/5

SK KOSICE 03

2021

Technical University of Kosice Теодор Калушков 061 ICT 2/14 2/14

SK NITRA01

2018

Constantine the Philosopher University in Nitra Даниела Константинова 222 Languages 1/5 2/14

SK PRESOV01

2019

University of Presov Даниела Константинова 222 Languages 2/14 -

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava

Вихрен Бузов

Красимира Йонкова

313 Political science

311 Psychology

2/14

2/14

2

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Димитър Димитров 225 History 2/14 -

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Вихрен Бузов 226 Philosophy 1/7 -

SK TRNAVA02

2021

University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Георги Георгиев 46 Mathematics and Statistics 2/14 1/7