EE Estonia:

Еразъм код /

Година на изтичане на Еразъм договора

Университет Академичен координатор Направление

ПРЕПОДАВАНЕ

Брой препода-

ватели/

бой дни

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ

Брой служители / дни

EE Estonia          

EETALLINN05

2021

Talinn University Велин Петров

023 Slavonic, Russian Philology

0114 Teacher Training (Russian)

2/14 -

EETARTU02

2021

University of Tartu Антоанета Анчева 211 FineArts 2/14 -

EETARTU02

2021

University of Tartu Христо Орманджиев 380 Law 1/7

tbd