EE Estonia:

ЕРАЗЪМ КОД УНИВЕРСИТЕТ КООРДИНАТОР НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕПОДАВАНЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛ
EE Estonia      

бр. препода-

ватели/

бр. дни

бр. препода

ватели/

бр. дни

EETARTU02

2021

University of Tartu Антоанета Анчева 211 FineArts 2/14 -

EETARTU02

2021

University of Tartu Христо Орманджиев 380 Law 1/7

tbd