Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Запознайте се с нашия екип

доц. д-р Анна Иванова

доц. д-р Анна Иванова

зам.-ректор по международната дейност

тел: 618 220,

кабинет 206, Ректорат

СИЛВИЯ ХРИСТОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА

Еразъм договориране и международна кредитна мобилност

тел: 618 268,
e-mail:
кабинет 406, Ректорат

д-р ДАНИЕЛА ПАНДУЛЧЕВА

д-р ДАНИЕЛА ПАНДУЛЧЕВА

студенти на ВТУ: заминаващи Еразъм студенти

тел: 618 310,
e-mail:
кабинет 407, Ректорат

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

преподавателски и непреподавателски състав

тел: 618 268,
e-mail: ,
кабинет 406, Ректорат

Ивелина Бянова

Ивелина Бянова

преподавателски и непреподавателски състав

тел: 618 310,
e-mail:
кабинет 406, Ректорат

МИЛЕНА СИМЕОНОВА

МИЛЕНА СИМЕОНОВА

чуждестранни студенти: пристигащи Еразъм студенти

тел: 618 306,
e-mail:
кабинет 509, Ректорат

АДРЕС

АДРЕС

5003 Велико Търново,
ул. "Т. Търновски" 2
ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий'
Отдел международно и вътрешно сътрудничество

тел: 062 / 618 268