Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Запознайте се с нашия екип - За нас

доц. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

доц. д-р ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

зам.-ректор по международната дейност

тел: 618 220,
e-mail:
кабинет 204, Ректорат

СИЛВИЯ ХРИСТОВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА

Еразъм договориране и международна кредитна мобилност

тел: 618 268,
e-mail:
кабинет 406, Ректорат

д-р ДАНИЕЛА ПАНДУЛЧЕВА

д-р ДАНИЕЛА ПАНДУЛЧЕВА

студенти на ВТУ: заминаващи Еразъм студенти

тел: 618 310,
e-mail:
кабинет 407, Ректорат

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА

преподавателски и непреподавателски състав

тел: 618 268,
e-mail: ,
кабинет 406, Ректорат

МИЛЕНА СИМЕОНОВА

МИЛЕНА СИМЕОНОВА

чуждестранни студенти: пристигащи Еразъм студенти

тел: 618 306,
e-mail:
кабинет 509, Ректорат

МАРИЕТА МИРЧЕВА

МАРИЕТА МИРЧЕВА

чуждестранни студенти: пристигащи Еразъм студенти

тел: 618 306,
e-mail:
кабинет 509, Ректорат

АДРЕС

АДРЕС

5003 Велико Търново,
ул. "Т. Търновски" 2
ВТУ 'Св. св. Кирил и Методий'
Отдел международно и вътрешно сътрудничество

тел: 062 / 618 268

Новини

Във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” се организират курсове по английски език в рамките на програма „Еразъм+“
Еразъм+ във Великотърновския университет подкрепя българския език зад граница
ВТУ получи награда за високо качество при изпълнение на Еразъм проект
Международна Еразъм седмица за администратори се проведе във Великотърновския университет
Преподавателска мобилност в Албания