Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Договор № 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899


Цели на проекта:  

Общата цел е да се открият, внедрят и устойчиво развият механизми за взаимодействие и работа в мрежа на общности между предприемачи, студенти и учители в областта на предприемачеството чрез филми за разказване на казуси.

Наблягаме на връзката между предприемачи и университети, затова поканихме компанията и в партньорството асоциацията на работодателите (асоциирани партньори). Постигането на целта е свързано с ключовите подцели като:

 • Установяване на силни връзки с местни предприемачи и събиране на истории от всяка страна;
 • Избор на 15 истории, които да бъдат подготвени със сценарии за създаване на кратки видеоклипове с образователно съдържание и обучение на учители как да ги подготвим;
 • Създаване на дигитална библиотека за казуси и разказване на истории (DigiEntreMovie);
 • Предварителна продукция, производство, тестване и подготовка на преводи/субтитри на кратки образователни видеа;
 • Изготвяне на Методическо ръководство за прилагане на разказването на истории в обучението;
 • Въвеждане на видео истории в учебната програма на курсовете по предприемачество на партньорите.


Конкретни резултати:

 • Събрани най-малко 30 реални истории от страните партньори;
 • 12 обучени учители в подготовката на кратка форма за всеки етап от предприемаческия процес;
 • Разработени поне 15 сценария за създаване на кратки видеа с образователно съдържание;
 • Сайт на проекта - DigiEntreMovie, където филмите се съхраняват цифрово;
 • Събрани безплатни софтуерни инструменти за създаване на кратки видеоклипове с образователно съдържание;
 • 12 обучени учители за трансформиране на казуси във видеоистории;
 • Поне 15 късометражни филма със субтитри;
 • Проведени тестове от 30 ученици и 12 учители на късометражни филми по време на лятно училище с общ филм приготвен от тях на място;
 • Методическо ръководство за прилагане на разказването в обучението;
 • Надградени най-малко 6 учебни програми на партньорските курсове, свързани с предприемачеството.


Заложените в проектното предложение цели, подцели и резултати пряко съответстват на изпълнението на приоритетите към стимулиране на иновативни практики за учене и преподаване. Като популяризираме нов образователен инструмент като цифрово видео, ние се насочваме към цифрова трансформация и подкрепа на цифровите възможности на сектора на висшето образование. В допълнение, ще бъде разработена методика за трансформиране на казус във видео история, което може да вдъхнови други преподаватели да прилагат този подход като учебна практика в дисциплини извън предприемачеството.

Създаването на дигитална библиотека подпомага процесите на разпространение на цифрово съдържание във висшето образование, като му дава ново значение, а именно отворена библиотека, която насърчава творческото обучение и преподаване. Въвеждане на видео истории в учебната програма.