Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Договор № 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899


Приоритети 

В една мултикултурна Европа без граници и със свободно движение на хора, особено на млади, визуализирането на спецификата на бизнес условията в отделните страни би помогнала за повишаване нивото на подготовка на бъдещите специалисти. Това би улеснило значително трансфера на знания не само между отделни преподаватели/университети/държави, но и между различните мултикултурни общности, които са станали част от всяка държава в съвременна Европа. Чрез участие в този проект университетите на практика създават мостове както помежду си, така и между различните мултикултурни общности в рамките на университета/държавата. Това само би засилило чувството за принадлежност към споделянето на ценности в модерна обединена Европа. 

Устойчивостта на проекта ще бъде постигната чрез:

 • Публикуване на резултатите от проекта в платформата за разпространение на ЕРАЗЪМ,
 • Осигуряване на непрекъснатост на уебсайта на проекта (Лидерът). От нашия опит това е решаваща дейност, тъй като все още имаме по няколко изтегляния на месец на нашата електронна книга MELES, която беше публикувана през 2017 г.,
 • Осигуряване на непрекъснатост на цифровата библиотека - DigiEntreMovie (S4P),
 • Съвместна публикация на членовете на Консорциума,
 • Събиране на нови истории (S4P),
 • Участие в Седмици на персонала и обмен на персонал,
 • Внедряване на резултатите от проекта в учебните програми.

Продължението на проекта може да се намери в няколко направления:

 • Под формата на хъб за съхранение и използване на филми. Достъпът до такъв хъб в дигиталното пространство е практически неограничен. Всеки преподавател, който иска да използва филм, трябва да качи видео бизнес случай, който отговаря на определени изисквания. След проверка и одобрение, филмът става част от базата данни и учителят има достъп до цялото съдържание.
 • Под формата на поредица, представена в неограничен брой социални мрежи. администраторите на базата данни поставят задача за следващ филм и на състезателен принцип участниците предлагат своите виждания по конкретната тема. Участниците могат да бъдат както преподаватели / студенти по предприемачество, така и учители / студенти по режисура, документални филми и др.
 • Под формата на сътрудничество с тематично подходящи телевизионни сериали, в които да се популяризира научната гледна точка на някои проблеми на съвременния европейски предприемач.
 • Представяне след определен период (например 5 години) на филми за същите бизнеси - за представяне на ефекта във времето от днешните решения.