Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

EntreAction: ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ОТ КАЗУС КЪМ ВИДЕОРАЗКАЗ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

Договор № 2022-1-BG01-KA220-HED-000086899

ЕКИП ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 

 
доц. д-р Венета Христова

доц. д-р Венета Христова

проектен мениджър
 
доц. д-р Недко Минчев

доц. д-р Недко Минчев

локален проектен мениджър
проф. д-р Илияна Павлова

проф. д-р Илияна Павлова

екип
доц. д-р Иван Бянов

доц. д-р Иван Бянов

екип

 alt=

гл. ас. д-р Иван Стоянов

екип