Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

ПРОЕКТ ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ

ПРОЕКТ "ДИГИТАЛНА РАНИЦА-МОЯТА БЪЛГАРИЯ": ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ЧУЖБИНА“

Договор № 2020-1-BG01-KA226-SCH-094970

Програма „Еразъм+“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, проекти за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, сектор „Училищно образование“

ЕКИП ВТУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

 
Доц. д-р. Димитър Трифонов Симеонов

Проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов

Ръководител на проекта
тел.: 062/ 618-215

 
Петя Събева

Доц. д-р Петя Събева 

Експерт управление на екипи за изготвяне на ИП
тел.: 062/635-853 (вътр.707)

Доц. д-р. Ангелина Марковска

Доц. д-р Ангелина Марковска

Технически секретар
тел.: 062/618-335

Мариета Обрешкова

Мариета Обрешкова

Счетоводител/финансист
тел.: 062/618-386

 


КООРДИНАТОРИ ОТ СТРАНА НА ПАРТНЬОРИТЕ

 

  • 1. Координатор от страна на Съюз на българите в Кипър (СБК) – Лидия Стефанова - ръководител, +35799459358, +35796550706
  • 2. Координатор от страна на Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" (ГБСК) - Юлия Костова - ръководител, +306972254036, +306994160744